Bize göre çok sıradan fakat çocuklarımız için çok büyük önem teşkil eder resimler. Bir Cin Ali çizer ve bize göre bu sıradandır, çocuktur ve resim çizmeyi yeni öğreniyordur. Çizerken ne kastı olabilir ki deriz. Hiç aklımızın ucundan bile geçmez resimle çok şey anlattığı. O resimle anne babasından gördüğü ya da görmek istediği sevgiyi, ilgiyi anlatacağı hiçbirimizin aklından geçmez.

Oysaki resim çizmek ve oyun oynamak çocuğun en önemli işidir. Onun için bir oyun değildir. Çizdiği resimle annesine olan sevgisini, babasından kendisine sarılmasını beklediğini söyler. Kimi zaman şiddet gören ya da azarlanan ama bunu kimseye anlatamayan çocukların resimleri birçok mesaj içermektedir.

 

İşte çocuklarımızın çizdiği resimlerin açıklamaları: ANCAK ÇOK ÖNEMLİ BİR UYARIDA BULUNMALIYIM. Çocuk hakkında yeterli bilgi ve gözlem sonucu yoksa ya da çocuğun aile öyküsü bilinmiyorsa sadece aşağıdaki açıklamalara bakılarak yorum yapmak bizi yanlışa götürecektir. Bu bilgiler çocuğun çizdiği resimdeki birçok öğenin rastlantısal olmadığının ifade edilmesi içindir.

 

 

 

Ağız: Kızgınlığını argo ve kötü sözle ifade etme eğilimi olan çocuk açık, içi, siyah boyanmış bir ağız çizerken; insanlarla konuşmaktan çekinen çocuk çizgi şeklinde bir ağız yapar. Oval, dişleri görünen ağız çiziyorsa bu, ailede çocuğu azarlayan biri olduğunu gösterir.

 

 

Burun: Büyük çizilmesi çocuğun özel ve mahrem konularda konuşacağı yetişkin bulunmadığını gösterir.

Kulak: Kısa saçlı veya saçsız kafada kulak çizilmemesi çocuğun sosyal ilişkilerde problem yaşadığını gösterir. Büyük kulak çizmesi ise eleştirildiğini gösterir.

Çene: Geniş, köşeli çene karar vermede sıkıntı yaşadığını gösterir.

Boyun: Boyunsuz çizilmiş aile ferdi öfkesini kontrol edemiyor demektir. İnce ve uzun bir boyun çocuğun kendini sürekli denetlediğine ve arzularını bastırdığına işaret eder.

Saç: Bastırılarak boyanan saç güçlü olma arzusunu gösterir. Çocuğun saçını bastırarak boyaması kendini ezik hissettiğinin, ebeveynin saçını bastırarak boyaması otoriter olduğunu gösterir.

Omuz: Köşeli omuzlar ve sert vücut hatları saldırganlığa işaret eder. Bu hatlarda çizilen ebeveyn, çocuğa sert davranıyor demektir. Yumuşak hatlar tersini ifade eder.

Kollar: Kolların vücuda bitişik çizilmesi içedönüklüğü gösterir. Annesini iki kolu açık çiziyorsa ona sarılmak istediğini gösterir. Kolsuz çizilmiş ebeveynin çocukla ilgilenmediği sinirli olduğu anlaşılır.

Parmak: Parmak sayısı az çiziliyorsa çocuğun hedefsiz ve hırssız, çok çiziliyorsa da çok hırslı olduğu anlaşılır. Çocuk parmakları boğumlu ve ince ayrıntılarıyla birlikte çiziyorsa dikkat edilmelidir çünkü bu durum o çocuğun suça eğilimi olduğunu gösterir.

Bacaklar: Bacak ve ayağın olmayışı resmi çizilen kişinin kendi ayakları üzerinde duramayan biri olduğunu gösterir. Ters yöne bakanlar kararsızlığa; çocukluk ile büyümek arasındaki çatışmaya işaret eder. Sağa dönük ayak kişinin geçmişe, sola dönük ayak hedef belirlemeye yönelik olduğunu gösterir. Ayrıca göbek deliğinin çizilmesi ya da düğmeli kıyafetler çizilmesi çocuğun anneye aşırı düşkün olduğunu gösterir. Abartılı kıyafet çizmek çocuğun beğenilme isteğini gösterir.

*Kendini zekâca yaşıtlarından geri gören, çoğunlukla ebeveynleri tarafından eleştirilen ve başkalarıyla kıyaslanan çocuklar baş kısmını büyük çizerler. Bu duygusal ve sosyal tutarsızlığın belirtisidir. Gözlerin küçük nokta şeklinde çizilmesi çocuğun kişiyi depresif, içedönük, iletişim kurulamayan biri olarak gördüğünü ortaya çıkarıyor.

Resimlerde Renkler: Kırmızı rengi ağırlıklı kullanması, iddiacılığı ve saldırganlığı simgeler. Pembe, sarı, turuncu gibi sıcak renkleri kullanan çocuklar sevecen, uyumlu, işbirlikçidirler. Mavi, yeşil, siyah gibi soğuk renkleri kullanan çocuklarsa baskıcı aile ortamında yetişen, çekingen, uyumsuz çocuklardır.

Aile Fertleri: Aile çizerken birkaç üyenin eksik çizilmesi aile fertleri arasındaki kopukluğu; aile fertlerinin arasına başka şeyler mesela; ev, araba, köprü, ırmak, yol türü şeyler çizilmesi de aile içi problemlerin bir göstergesidir. Anne babanın ya da ikisinden birinin büyük çizilmesi ailede baskıcı bir tavrın varlığını gösterir. Anne ve babanın abartılı çizimi onlara duyulan hayranlığı simgeler. Resimde kardeşlerden birinin anne babanın elini tutup diğerinin ayrı durması kardeş kıskançlığını ifade edebilir.

Ay ve Güneş: Güneş; mutluluğu, sıcaklığı, güven ve gücü temsil etmektedir. Bazı psikologlara göre bundan maksat babadır. Eğer çocuk babasıyla iyi ilişkiler içindeyse güneş hep parlak, etrafına ışık saçan ve açık alandadır. Ama eğer baba ile çocuk arasındaki ilişki iyi değilse güneşin dağların arkasındaki hali çizilir. Ay ise yokluğu yansıtır. Genelde ölüm, mezarlık gibi resimlerde ay çizilir.

İnsan ve Ağaç: İnsan resimlerinin azlığı ve yokluğu sosyal ilişkilerdeki kopukluğu gösterir. İnsan figürünün çokluğu ise ilişkilerdeki gelişmişlik düzeyini yansıtır.

Çocuk eğer resimlerinde sürekli aile bireylerini çiziyor, kendini evde mutlu olarak çiziyor ve okulu, arkadaşlarını çizmekten kaçıyorsa okul fobisi olduğu düşünülür. Ayrıca kendine güveni olmayan çocuklar resimde kâğıdın çok az bir bölümünü kullanırlar.