Beyin Temelli Öğrenme Modeli’ne Göre Planlanmış Eğitim Ortamları

Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak anlamlı deneyimler kazanmalarına yönelik programımızda bilişsel etkinlikler kadar sanatsal ve devinimsel etkinliklere de yer verilmektedir.

Kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problem durumlarında farklı çözümler üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati işbirliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır.

Öğretmenler “öğrenmeyi öğrenmeleri” için çocuklara rehberlik ederken çocukların öğrenme stili eğilimleri ile ilgili de gözlemler yaparlar.

Çok yönlü eğitim materyalleri ile donatılmış güvenli, sağlıklı ve özgür sınıf ortamlarında her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve tüm etkinlikler buna göre planlanır.

10 ders saati ingilizce eğitimi ile öğrencilerin kavramları hem ana dillerinde hem ingilizce olarak irdelemelerine, böylece bütünsel olarak algılamalarına olanak sağlanır.

 

Problem Çözme ve Düşünme Etkinlikleri

Çocuklara günlük hayatında sıklıkla karşılaşabileceği problem durumları sunulur. Çocuklardan verilen problem durumlarına olası değişik çözüm önerileri geliştirmeleri ve problemin olası nedenlerini tahmin etmeleri beklenir.

Bu sorular etkin karar verme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözebilme becerilerini kazandırmada önemli rol oynar.

 • Serbest Keşfetme
 • Örüntü Oluşturma
 • Gruplama ve Sınıflandırma
 • Sayma
 • Mukayese Etme
 • Grafik Oluşturma
 • Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

Programın amacı çocukların öncelikli doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları, öğrenirken eğlenmeleridir.

– Bilimsel Aktivitelerimiz (GEMS)

GEMS etkinlikleri; fen ve matematik programımızın temelini oluşturur.

GEMS etkinlileri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak olanak tanır, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha yüksek düşünme sistemleri oluşturmalarını sağlar.

* Ayın Etkinliği

Ayın etkinliği için belirlenen bu nesneyi her öğrenci evden okula getirerek öncelikle grup arkadaşlarına tanıtır; nereden aldık, ne zaman aldık, özellikleri neler vb. gibi. Ay boyunca sınıfa getirilen tüm nesneler sınıfta bir köşede sergilenir ve çok çeşitli aktiviteler planlanır. Nesnelerle birebir eşleme, renk-şekil-büyüklük-ağırlık vb. özellikleri ile ilgili çok çeşitli gruplama ve grafik çalışmaları, sıralama, sayma, hikaye oluşturma gibi.

* Scamper ve Göster-Anlat Tekniği

Göster-Anlat etkinliği;Çocukların evlerinde getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına göstermesini ve onunla ilgili bir tanıtım yapmalarını kapsamaktadır. Scamper yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir.

* Projelerimiz

Öğrencilerimiz;

 • Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme
 • Hayal gücünü kullanma
 • Araştırma becerisini kullanma ve geliştirme
 • Problem çözme becerisi
 • Sorgulama
 • Dönüşümlü düşünme
 • Neden-Sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

 

* Sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlam-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazma hazırlık programımız 36-66 ay arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır.

* Mandala çalışmaları, okuma yazma etkinliklerimizde kullandığımız bir tekniktir. Hafif bir klasik müzik eşliğinde boyanan “Mandala” sonunda çocukların stresleriyle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları görülmüştür. Ayrıca mandala çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurken, dikkat sürelerinin de uzamasını sağlar.

 

* Değerler eğitimi

Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerlere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve kişinin oluştuğu son dönemlere kadar devam eder.

“Değerler Eğitimi” 4-6 yaş arası öğrencilerimize yönelik bu programda; sevgi, saygı, işbirliği, barış,sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi temel değerler ele alınmaktadır. Amacımız çocukların akademik bilgilerin yanı sıra “temel değerleri” tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp farkındalık kazanmalarıdır.

* Kütüphane Etkinliği

Programımızın fark yaratan en önemli etkinlikerinden biri de “Kütüphane” etkinliğidir. Okuma saatleri sayesinde tüm öğrencilerimizin 36 aydan itibaren kitapla buluşmaları ve dil becerilerini geliştirici etkinlikler yapmaları sağlanmaktadır.

* Dünya Vatandaşlık Eğitimi

Dünya vatandaşlık bilincini öğrencilerimize aşılamak amacıyla her ay bir ülke seçip, bu ülkeyi genel ve tarihsel özellikleri, yöresel kıyafetleri, yemekleri, müzikleri, zenginlikleri ve festivalleri gibi anahtar başlıklar doğrultusunda ortak çalışmalar ile tanımayı hedefliyoruz.

* Geziler

Eğitim öğretim programımızın doğrultusunda uygun hava koşulları ve temalara göre çok çeşitli geziler planlıyoruz. Geziler ile hedefimiz, çocukların araştırarak ve merak ederek neden-sonuç ilişkisi kurmalarını, ve sosyal ortamlarda bulunarak belli davranış modellerini kazanmalarını sağlamaktır.

* Santranç

Çocuklardaki muhakeme ve pratik düşünebilme, hamle yapma, aldığı kararın sonucunu görme ve en önemlisi düşünme becerilerini geliştirme amacıyla yürütülen bir etkinliktir.